ប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី
បង្កើតជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី ម៉ាស័្ទរកាតនិងវីសា។ ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងភាពបត់បែននៃការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអនឡាញ ទូទាត់ និងងាយស្រួលដកសាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងគ្រប់ទីកន្លែង។ ប័ណ្ណឥណពន្ធផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំរបស់លោកអ្នក

នៅធនាគារ អ អេច ប៊ី ពួកយើងអាចផ្តល់ជូនប័ណ្ណឥណពន្ធតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក!

មានអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកនៅទីនេះ
រស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់បានជាមួយនឹងកាតមួយក្នុងចំណោមកាតទាំងនេះ។

RHB Visa Lifestyle Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
I'm Interested

RHB Mastercard Lifestyle Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)No Annual Fees (1st year waived)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
I'm Interested

RHB Visa Platinum Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • ថ្លៃសេវានៃការដកសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកទាបជាងប័ណ្ណឥណពន្ធ Lifestyle។
I'm Interested

RHB Mastercard Platinum Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • ថ្លៃសេវានៃការដកសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកទាបជាងប័ណ្ណឥណពន្ធ Lifestyle។
I'm Interested

RHB Visa Premier Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១០ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • រីករាយជាមួយនឹងការដកសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការគិតថ្លៃសេវាតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ទូទាំងសកលលោកនៅកន្លែងណាដែលមានស្លាកសញ្ញាវីសា។
I'm Interested

RHB MasterCard Premier Debit Card

 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងការដកសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការគិតថ្លៃសេវាតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ទូទាំងសកលលោកនៅកន្លែងណាដែលមានស្លាកសញ្ញាវីសា។
I'm Interested
1 /6

អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនជាមួយ ប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី!

ប្រញាប់ឡើង អញ្ជើញមកទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៌ផ្សេងជាច្រើនរួមមាន

ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ រង្វាន់ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៌ជាច្រើន សន្ធឹកសន្ធាប់!

customer support

២៤/៧ គាំទ្រអតិថិជន

ប្រសិនបើប័ណ្ណរបស់អ្នកបានបាត់ឬត្រូវគេលួច អ្នកអាចបិទប័ណ្ណបានភ្លាមៗតាមរយៈផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន អ អេច ប៊ី។ ទំនាក់ទំនងមកពួកយើងបានគ្រប់ពេលវេលា។

fraud protection

ការការពារការក្លែងបន្លំ

អ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពីប្រតិបត្តិនៃការក្លែងបន្លំប្រតិបត្តិការដែលបានផ្តល់អោយអ្នកដំណើរដោយមានការទទួលខុសត្រូវនៃគណនីរបស់លោកអ្នក។

withdrawal

ការដកប្រាក់

ប្រើប្រាស់វីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់តតតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិទូទាំងសកលលោកគ្រប់ទីកន្លែងដែលវីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតទទួលយក។

online security

សុវត្តិភាពអនឡាញ

ប័ណ្ណរបស់ពួកយើងត្រូវបានគេការពារជាមួយការបន្ថែមស្រទាប់ការពារនៃសុវត្តិភាព OTP ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

purchase online

ការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញ

ប្រើប្រាស់វីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញទូទាំងសកលលោកគ្រប់ទីកន្លែងដែលវីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតទទួលយក។

free issuance

ឥតគិតថ្លៃការចេញប័ណ្ណ

ប័ណ្ណរបស់ពួកយើងត្រួវចេញអោយប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដូច្នោះអ្នកអាចទទួលបានកាន់តែងាយស្រួលនិងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់របស់លោកកាន់តែប្រសើរ។

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ និងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ
ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី របស់អ្នក

រស់នៅតាមរបៀបការរស់នៅរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជ្រើសរើលរបស់ពួកយើង។

offer image
ការទទួលទានអាហារ
ទទួលនូវរសជាតិម្ហូបខ្មែរ
offer image

ការទិញឥវ៉ាន់

នាំយកវត្ថុសិប្បកម្មខ្មែរ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងផលិតផលធម្មជាតិមកផ្ទះ។
offer image

សុខុមាលភាព

ធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកមានថាមពលឡើងវិញជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយស្ប៉ា និងម៉ាស្សា។
offer image

បទពិសោធន៍

ស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈភ្នែករបស់អ្នកស្រុកជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្ត និងសកម្មភាពដែលពោរពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយ។
offer image

សណ្ឋាគារ

ស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនៅសណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋាននានា ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ និងសិទ្ធិពិសេស។
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.