គណនីចរន្ត RHB របស់យើងគឺជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដ៍មានឥទ្ធិពល ព្រោះវាអាចជួយសន្សំសំចៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅធនាគារដើម្បីទូទាត់វិក្ក័យប័ត្រនិងចំណាយប្រចាំខែជាសាច់ប្រាក់ទាំងនោះ។ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងធ្វើការសម្រាប់អ្នក។ ប្រើសេវាធនាគារជាមួយយើងនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចរាល់កិច្ចការ។

រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ
  • កន្លែងដាក់ប្រាក់បញ្ញើមូលប្បទានប័ត្រ ២៤ ម៉ោង
  • ទូដកទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ២៤ ម៉ោង
  • សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ
  • របាយការណ៍ប្រចាំខែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ដោយងាយស្រួល
  • ជម្រើសនៃគណនីរូបិយប័ណ្ណទ្វេ គិតជាដុល្លារអាមេរិកឬខ្មែររៀល
  • កាតអេធីអឹមឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
ការដាក់ប្រាក់ដំបូង
បុគ្គល(និវាសនជន): ១០០ ដុល្លារ (៥០០,០០០ រៀល)
បុគ្គល(អនិវាសនជន):   ២០០ ដុល្លារ (១,០០០,០០០ រៀល)
មិនមែនបុគ្គល(អ្នកស្នាក់នៅ): ៥០០ ដុល្លារ (២,០០០,០០០ រៀល)
មិនមែនបុគ្គល (អនិវាសនជន): ១,០០០ ដុល្លារ (៣,០០០,០០០ រៀល)
សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ
បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន ឬមិនមែនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន (៥០ សន្លឹក): ១០ ដុល្លារ (៤០,០០០ រៀល)
ថ្លៃសេវាកម្ម (ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ)
បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន: ៣ ដុល្លារ (១៥,០០០ រៀល)
មិនមែនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន: ៥ ដុល្លារ (២០,០០០ រៀល)

ត្រូវការអ្នកណែនាំ។ សម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។

ចាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត!

សូម​បំពេញ​ក្នុង​ប្រអប់​ខាងក្រោម ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​បាន។

ដោយចុចប៊ូតុង ‘បញ្ជូន’ ខ្ញុំយល់ព្រមឱ្យធនាគារ អ អេច ប៊ី កម្ពុជា (ដែលរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែល មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា)​ ម.ក ។

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

គឺជាកម្មវិធី Mobile Banking App ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើ និងគ្រប់គ្រងគណនីធនាគាររបស់អ្នកតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ក្រៅពីមុខងាររបស់ធនាគារ វាអាចជួយអ្នកក្នុងការផ្តល់គន្លឹះ និងល្បិចហិរញ្ញវត្ថុ សន្សំប្រាក់ពេលកំពុងសប្បាយ ធ្វើអ្វីបានជាច្រើនទៀត និងចំណាយពេលតិចក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ស្មុគស្មាញ!

gowave

Scan Download

playstoreplaystore
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.