ប្រទេសកម្ពុជា
មានអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកនៅទីនេះ
រស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកចង់បានជាមួយនឹងកាតមួយក្នុងចំណោមកាតទាំងនេះ។
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា Lifestyle
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប័ណ្ណឥណពន្ធម៉ាស្ទ័រកាត Lifestyle
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា Platinum
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • ថ្លៃសេវានៃការដកសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកទាបជាងប័ណ្ណឥណពន្ធ Lifestyle។
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប័ណ្ណឥណពន្ធម៉ាស្ទ័រកាត Platinum
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • ថ្លៃសេវានៃការដកសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកទាបជាងប័ណ្ណឥណពន្ធ Lifestyle។
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា Premier
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១០ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • រីករាយជាមួយនឹងការដកសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការគិតថ្លៃសេវាតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ទូទាំងសកលលោកនៅកន្លែងណាដែលមានស្លាកសញ្ញាវីសា។
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប័ណ្ណឥណពន្ធម៉ាស្ទ័រកាត Premier
 • ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញប័ណ្ណ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ (លើកលែងសម្រាប់ឆ្នាំទី១)
 • រីករាយជាមួយនឹងសាលរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន១០ដងក្នុង១ឆ្នាំ
 • រីករាយជាមួយនឹងការដកសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការគិតថ្លៃសេវាតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ទូទាំងសកលលោកនៅកន្លែងណាដែលមានស្លាកសញ្ញាវីសា។
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
1/6

អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនជាមួយ
ប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី!

ប្រញាប់ឡើង អញ្ជើញមកទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៌ផ្សេងជាច្រើនរួមមាន
ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ រង្វាន់ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៌ជាច្រើន សន្ធឹកសន្ធាប់!

២៤/៧ គាំទ្រអតិថិជន

ប្រសិនបើប័ណ្ណរបស់អ្នកបានបាត់ឬត្រូវគេលួច អ្នកអាចបិទប័ណ្ណបានភ្លាមៗតាមរយៈផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន អ អេច ប៊ី។ ទំនាក់ទំនងមកពួកយើងបានគ្រប់ពេលវេលា។

ការដកប្រាក់

ប្រើប្រាស់វីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់តតតាមម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស័្វយប្រវត្តិទូទាំងសកលលោកគ្រប់ទីកន្លែងដែលវីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតទទួលយក។

ការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញ

ប្រើប្រាស់វីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតរបស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញទូទាំងសកលលោកគ្រប់ទីកន្លែងដែលវីសា/ម៉ាស្ទ័រកាតទទួលយក។

• ការការពារការក្លែងបន្លំ

អ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពីប្រតិបត្តិនៃការក្លែងបន្លំប្រតិបត្តិការដែលបានផ្តល់អោយអ្នកដំណើរដោយមានការទទួលខុសត្រូវនៃគណនីរបស់លោកអ្នក។

• សុវត្តិភាពអនឡាញ

ប័ណ្ណរបស់ពួកយើងត្រូវបានគេការពារជាមួយការបន្ថែមស្រទាប់ការពារនៃសុវត្តិភាព OTP ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

• ឥតគិតថ្លៃការចេញប័ណ្ណ

ប័ណ្ណរបស់ពួកយើងត្រួវចេញអោយប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដូច្នោះអ្នកអាចទទួលបានកាន់តែងាយស្រួលនិងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់របស់លោកកាន់តែប្រសើរ។

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ និងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ ជាមួយនឹងប័ណ្ណឥណពន្ធ អ អេច ប៊ី របស់អ្នក

រស់នៅតាមរបៀបការរស់នៅរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជ្រើសរើលរបស់ពួកយើង។
ការទទួលទានអាហារ
ទទួលនូវរសជាតិម្ហូបខ្មែរ
ការទិញឥវ៉ាន់
នាំយកវត្ថុសិប្បកម្មខ្មែរ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និងផលិតផលធម្មជាតិមកផ្ទះ។
សុខុមាលភាព
ធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកមានថាមពលឡើងវិញជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយស្ប៉ា និងម៉ាស្សា។
បទពិសោធន៍
ស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈភ្នែករបស់អ្នកស្រុកជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្ត និងសកម្មភាពដែលពោរពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយ។
សណ្ឋាគារ
ស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនៅសណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋាននានា ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ និងសិទ្ធិពិសេស។

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ