Banner Image

សេវាកម្មធនាគារព្រីមៀរ

ផ្តល់នូវពិភពនៃបុព្វសិទ្ឋិពិសេសៗ ដែលលោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការរស់នៅ ដ៏ល្អបំផុតនៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អ
ដែលបំពេញដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ សេវាកម្មធនាគារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគិតគូរពីលោកអ្នកមុនគេលើសពីអ្វីៗផ្សេងទៀត។

ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃ

លោកអ្នកអាចមានពេលវេលាស្វែងរកដំណើរផ្សងព្រេងដ៏រីករាយក្នុងជីវិតនៅពេលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អ។

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានភាពស្មោះត្រង់

ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបំពេញនូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទៅតាម ដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃឆាកជីវិត

សេវាកម្មអាទិភាពពិសេស

រីករាយនឹងបុព្វសិទ្ឋិពិសេសក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អ្នក ជាមួយនឺងច្រកអាទិភាពនៅគ្រប់សាខាធនាគារ RHB។

សមាជិកភាពផ្តាច់មុខ

រីករាយជាមួយនឹង RHB Premier Lounge នៅភ្នំពេញដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសមាជិកសម្រាប់រាល់តម្រូវការសេវាកម្មធនាគាររបស់អ្នក។ រីករាយជាមួយនឹងកាហ្វេមួយកែវអំឡុងពេលរង់ចាំប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អ្នក។

សេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត និងសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារRHB

សេវាកម្មធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត និងសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារRHBទទួលបានសេវាកម្មធនាគារដែលសាមញ្ញ រហ័ស និងរលូនតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត និងសេវាកម្មធនាគារចល័តរាល់ថ្ងៃ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ចុចត្រង់នេះ > ដើម្បីទាញយក។​​​​​​​

សេវាកម្មបម្រើអតិថិជនRHB Premier

សូមទូរស័ព្ទមកបណ្ដាញបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់RHB Premier (+855) 23 992 833 នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 8:15ព្រឹក – 4:15រសៀល។

ប្រអប់តម្កល់សុវត្ថិភាព

ការពារទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងអត្រាពិសេសផ្តាច់មុខ

ដែនកំណត់នៃការដកប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុន

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពងាយស្រួលនៃការដកប្រាក់ពីទូរដកប្រាក់ស្វ័យប្រវតិ្តខ្ពស់ជាងមុន បានរហូតដល់ 5,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ។

មិនគិតថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលតាមទូរលេខពីក្រៅប្រទេស

កម្រៃជើងសារ* សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចូលតាមទូរលេខពីក្រៅប្រទេសមិនត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចេញតាមទូរលេខទៅក្រៅប្រទេសតម្លៃជើងសារគឺត្រឹមតែ0.10%ប៉ុណ្ណោះ។ ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ (Cable charge) ត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងតម្លៃ10ដុល្លារជាអប្បបរមា។
* មានសុពលភាពតែជាមួយសមតុល្យអប្បបរមាដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងគណនីចរន្ត RHB Premierប៉ុណ្ណោះ។​​​​​​​

ចំណតរថយន្ត

ប្រើប្រាស់ចំណតVIP ដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់អតិថិជនPremier នៅពេលណាដែលលោកអ្នកចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលPremierរបស់យើងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់លោកអ្នក

ការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសម្បត្តិ

ទទួលបាននូវដំណោះស្រាយជាច្រើនលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។

Premier Current Account

ទទួលបាននូវដំណោះស្រាយជាច្រើនលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។

រីករាយនឹងការត្រឡប់មកវិញខ្ពស់រហូតដល់ 2.88% p.a.* ជាមួយគណនីចរន្ត RHB Premier ។

មានសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងជីវិត នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អ។ លើសពីនេះ អ្នករីករាយនឹងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលជាងមុន និងភាពបត់បែននៃការដកប្រាក់ជាមួយយើង។ អាចរកបានទាំងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់រៀល ដើម្បីភាពងាយស្រួលធនាគាររបស់អ្នក។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។ សូមយោងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើការផ្តល់ជូនការប្រាក់ពិសេសរបស់យើង។

ការជួញដូរភាគហ៊ុន

បង្កើននិងពង្រីកការវិនិយោគរបស់អ្នកឱ្យបានច្រើនបំផុត

ទទួលបាននូវគណនីជួញដូរភាគហ៊ុនបន្ថែម ជាមួយ RHB Securities (Cambodia) PLC. ជាមួយនឺងអត្រាកម្រៃជើងសារការប្រាក់ពិសេសនៅពេលអ្នកវិនិយោគក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុន។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវការក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់អ្នក យើងនឺងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសដែលមាន។

Other Services

Grow your wealth with our solutions

Other comprehensive financial and wealth management solutions:

 • Savings Account
 • Fixed Deposit
 • Home Loan
 • Business & Personal Loan
 • International Remittance
 • Local fund transfer
 • Banker’s cheque
 • Trade Finance

បែបផែននៃការរស់នៅ
និងបុព្វសិទ្ធិពិសេស

រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាកម្មធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអញ្ជើញលោកអ្នក និងផ្តល់បុព្វសិទ្ធិនៃការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យ ហើយពិភពលោករបស់អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូន កាន់តែច្រើនជាមួយ RHB Premier។

Access to a host of privileges
and special perks.

បុព្វសិទ្ធិនៃថ្ងៃកំណើត

 • អបអរសាទរជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពិសេស ភាពភ្ញាក់ផ្អើល និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់មុខនៅថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នក*។

ការចូលប្រើ Plaza Premium Lounge

 • រីករាយក្នុងការចូលទៅកាន់Plaza Premium Lounge នៅប្រទេសកម្ពុជា សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីន*

*ល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។ យោងតាមតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិអប្បបរមា(AUM)។

បុព្វពិសេស និងកម្មវិធីឯកជន

 • រីករាយនូវការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ ក៏ដូចជាការអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធីទាន់សម័យផ្សេងៗដូចជាការបង្ហាញខ្លីៗ ការសម្ពោធ រួមជាមួយនិងកម្មវិធីឯកជនជាច្រើនទៀត។
Deposit and Investment Premier Banking Solutions | RHB Premier Malaysia
Deposit and Investment Premier Banking Solutions | RHB Premier Malaysia

លក្ខខណ្ឌសមាជិកភាព

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកពិភពលោកនៃបុព្វសិទ្ធិពិសេសៗ

ដើម្បីចូលជាមួយRHB Premier អ្នកត្រូវមានទឹកប្រាក់អប្បបរមាដូចខាងក្រោម៖

USD50,000

ក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនិងសមតុល្យអប្បបរមា2,500ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងគណនីចរន្តឬគណនីសន្សំ

USD250,000

សម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានដល់គេហដ្ឋាន និងត្រូវរក្សាសមតុល្យអប្បបរមា2,500ដុល្លារអាមេរិក ទុកក្នុងគណនីចរន្តឬគណនីសន្សំ

Switch to RHB Premier today

Please fill in the fields below so we can get in touch with you.

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.