ប្រទេសកម្ពុជា

ការយល់ដឹងពីការក្លែងបន្លំ

ប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារខ្លួនអ្នកនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតឬតាមទូរស័ព្ទចល័ត
នៅធនាគារRHB សុវត្ថិភាពគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ រក្សាសុវត្ថិភាពជាមួយយើងដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍មាសខាងក្រោមជាមួយសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិតរបស់RHB Now និងសេវាធនាគារចល័ត។

តួនាទីរបស់អ្នក
ប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារខ្លួនអ្នកនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតឬតាមទូរស័ព្ទចល័ត

យើងជំរុញឱ្យអ្នកបំពេញតួនាទីរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត។ នេះគឺជាគន្លឹះសុវត្ថិភាពកំពូលដែលអ្នកគួរធ្វើ។
1. ការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីកម្មវិធីដែលមានមេរោគ
ក្រៅពីការបំផ្លាញព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក មេរោគនិងកម្មវិធីព្យាបាទមួយចំនួនដូចជា Trojan Horse អាចចាប់យកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួន។ កម្មវិធីទាំងនេះភាគច្រើនក្លែងធ្វើជាឯកសារធម្មតា។ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងអ្នកគួរតែ៖
a. កុំទាញយកឯកសារណាមួយពីគេហទំព័រដែលមានចម្ងល់ (កម្មវិធីហ្គេម រូបភាពផ្សេងៗ ជាដើម) ឬមនុស្ស (ឧទាករណ៍ ឯកសារភ្ជាប់តាមអ៊ីម៉ែល)
b. កុំប្រើចំណុចណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកដែលទទួលបានឬបើកមើលឯកសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ
c. ដំឡើងកម្មវិធី firewallផ្ទាល់ខ្លួន និងកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ។ អ្នកក៏គួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់ដែរ
d. បិទដំណើរការទម្រង់មើលជាមុននៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក
2. កុំរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅលើកុំព្យូទ័រ។
ពេលខ្លះនៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានចូលគណនីនៅលើគេហទំព័រ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើត្រូវរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីងាយស្រួលឬអត់។ កុំគូសធីក “ចងចាំឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ឬពាក្យសម្ងាត់" គ្រប់ពេល។ អ្នកដែលប្រើកុំព្យូទ័រដដែលអាចប្រើគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់សកម្មភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់។
ប្រសិនបើអ្នកបានរក្សាទុកព័ត៌មានចូលគណនីរបស់អ្នកនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក សូមលុបវាភ្លាមៗពីការកំណត់របស់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ 'ដោះធីក' ការកំណត់ទាំងអស់ដើម្បីចងចាំឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងពាក្យសម្ងាត់។
3. រក្សាលេខសម្គាល់ចូលគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាសម្ងាត់។
កុំចែកចាយឬបង្ហាញទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ ដូចជាការសម្ងាត់ដែលអ្នកមានជាមួយអ៊ីម៉ែលឬគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ វាដូចគ្នានៅពេលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត។
នេះគឺជាគន្លឹះខ្លះៗអំពីវិធីដែលអ្នកអាចរក្សាសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានចូលគណនីរបស់អ្នក៖
a. កុំសរសេរទុកឈ្មោះចូលគណនីនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬប្រើវានៅពេលនរណាម្នាក់អាចមើលឃើញ
b. កុំជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ដែលងាយស្មានដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខទូរស័ព្ទ លេខអត្តសញ្ញាណឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត។ ពាក្យសម្ងាត់គួរតែមានអក្សរនិងលេខ ដូចជា Bookmark38
c. កុំប្រើពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នានៅលើសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិ និងសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ
d. ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ចូលរបស់អ្នកជាញឹកញាប់។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវាបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមអ៊ិនធឺណិតនៅគេហទំព័រធនាគារអិនធឺណេតRHB Now
e. ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកលែងជាការសម្ងាត់ សូមផ្លាស់ប្តូរវាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
f. សំអាតឃ្លាំងសម្ងាត់របស់អ្នក (កន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្នក្នុងកុំព្យូទ័រ) និងលុបខូឃីស៍របស់អ្នករាល់ពេលដែលអ្នកចេញពីគណនី
វិធីសំអារការចងចាំក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់របស់អ្នក
Internet Explorer
1. ចុច “ឧបករណ៍”
2. ជ្រើសរើស “ជម្រើសអ៊ិនធឺណិត”
3. ចុច "ទូទៅ"
4. ជ្រើសរើស “ឯកសារអ៊ីនធឺណិតបណ្តោះអាសន្ន” ហើយចុច “លុបឯកសារ”
5. ចុចលើ "យល់ព្រម" ដើម្បីរក្សាទុកការកំណត់របស់អ្នកកម្មវិធី
Mozilla Firefox
1. ចុច “ឧបករណ៍”
2. ជ្រើសរើស “ជម្រើស”
3. ចុចលើពាក្យ “កម្រិតខ្ពស់”
4. ចុច "បណ្តាញ"
5. នៅប្រអប់ "ការផ្ទុកក្រៅបណ្តាញ" ចុច “សំអាតឥឡូវនេះ"
4. រៀនស្វែងយល់អំពីអ៊ីម៉ែលក្លែងក្លាយនិងគេហទំព័រក្លែងក្លាយ
ឧក្រិដ្ឋជនប្រើអ៊ីម៉ែលក្លែងក្លាយនិងគេហទំព័រក្លែងក្លាយដើម្បីលួចយកព័ត៌មាន។ ត្រូវហើយ “ការក្លែងបន្លំ” គឺជាពាក្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលសំដៅទៅឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលួចយកព័ត៌មាន។ ពួកគេអាចបង្កើតគេហទំព័រធនាគារក្លែងក្លាយមួយដែលមានការរចនាដូចគ្នានឹងគេហទំព័រពិតហើយស្នើសុំឱ្យអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពេលដែលអ្នកអានអ៊ីម៉ែលនិងចូលគេហទំព័រធនាគារដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយ។
រៀនមើលអ៊ីម៉ែលក្លែងក្លាយនិងគេហទំព័រ RHB Nowក្លែងក្លាយ មុនពេលអ្នកចូលគណនីដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានខាងក្រោម៖
a. អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែល - អ៊ីម៉ែលជាផ្លូវការរបស់RHBបញ្ចប់តែជាមួយ @rhbgroup.com ប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលក្លែងក្លាយ អ្នកផ្ញើរអ៊ីម៉ែលមិនមែនមកពីអ៊ីម៉ែលផ្លូវការរបស់RHBទេ
b. តំណភ្ជាប់នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល - តំណភ្ជាប់នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលក្លែងក្លាយអាចមិនត្រូវគ្នានឹង URL នៃគេហទំព័រដែលនាំអ្នកទៅ
c. អាស័យដ្ឋានគេហទំព័រ URL – អាស័យដ្ឋានផ្លូវការរបស់សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិតរបស់ RHB Nowគឺ https://logon.rhb.com.my ។ ត្រូវពិនិត្យមើលអាស័យដ្ឋាន URL ជាមុនសិនមុននឹងបញ្ចូលព័ត៌មានណាមួយនៅលើគេហទំព័រ។ កុំបន្តប្រតិបត្តិការប្រសិនបើ URL មិនមែនជា URL ផ្លូវការ
d. ពាក្យសម្ងាត់ – ពាក្យសម្ងាត់គឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានប្រើដោយ RHB ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទំព័រចូលគណនីគឺមកពីគេហទំព័រ RHB Nowពិតប្រាកដ។ មុនពេលអ្នកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវប្រាកដថាពាក្យសម្ងាត់ដែលចេញមកជាពាក្យដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយ RHB Now
e. កាតព្វកិច្ចរបស់ RHB - RHB នឹងមិនស្នើសុំឱ្យអ្នកធ្វើឬផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការណាមួយឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទេ
5. ការពារទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក
ទូរស័ព្ទចល័តអាចជាឧបករណ៍ជិតបំផុតដែលតែងតែនៅជាមួយអ្នកដែលអ្នកនឹងប្រើវាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារឬការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ លោកអ្នកមួយចំនួនអាចទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់ៗ ដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ដូចជាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ។
សូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើបញ្ហានេះ។ យើងសូមណែនាំអ្នកគួរតែ៖
a. កំណត់និងប្រើកូដ PIN សុវត្ថិភាពនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ កុំអោយអ្នកណាម្នាក់ប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយងាយស្រួល
b. កែសម្រួលការកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីចាក់សោរទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រើវារយៈពេលប្រាំឬដប់នាទី
c. កុំរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកណាម្នាក់ងាយយល់
d. ប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់តាមសារសម្លេងនិងសារជាអក្សរ។ កុំឆ្លើយតបភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យ សូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ 016 988 288 ដើម្បីពិនិត្យមើលថា តើធនាគារមានការផ្សព្វផ្សាយ / ផ្តល់ជូនការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការធនាគារឬបញ្ហាគណនីឬទេ។
e. ប្រយ័ត្នចំពោះសារ MMS ដែលអ្នកបានទទួលផងដែរ។ សារ MMS មួយចំនួនអាចភ្ជាប់ជាមួយមេរោគ។ នៅពេលចុចម្តងៗ មេរោគឬកម្មវិធីព្យាបាទអាចត្រូវបានតំឡើង។ ពិនិត្យមើលអ្នកផ្ញើរ និងព័ត៌មានលម្អិតពីមាតិកាមុនពេលអ្នកចុច។ ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យសូមកុំឆ្លើយតប
6. សំណួរឬបណ្តឹងរបស់អតិថិជន
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តតែងតែទាញយកកម្មវិធីធនាគារតាមទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកពីiTunes® AppStore (សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone/iPad) និង Google Play (សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android) តែប៉ុណ្ណោះ។ ចងចាំការណែនាំដូចខាងលើដើម្បីការពារការទាញយកកម្មវិធីពីអ្នកផ្តល់កម្មវិធីដែលមានបំណងមិនល្អ។

តួនាទីរបស់យើង
ប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារខ្លួនអ្នកនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតឬតាមទូរស័ព្ទចល័ត

យើងដឹងថាសុវត្ថិភាពគឺជាវិធានការសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់យើង។
1. ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងពាក្យសម្ងាត់តែមួយគត់
ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងពាក្យសម្ងាត់ដែលបានបង្កើតត្រូវតែមានតែមួយគត់និងភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក។ នេះគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតដំបូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក និងដើម្បីធានានូវភាពឯកជននៃវគ្គប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ។
2. ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់គេហទំព័រពិតប្រាកដ
មុនពេលអ្នកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកនឹងឃើញពាក្យកំបាំងរបស់អ្នក។ ពាក្យកំបាំងគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានប្រើដោយ RHB ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទំព័រចូលគណនីគឺមកពីគេហទំព័រ RHB ពិតប្រាកដ។ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចុះឈ្មោះពាក្យកំបាំងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើRHB Now។ បន្ទាប់ពីនោះ ពាក្យកំបាំងរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញលើសេវាធនាគារអ៊ិនធឺណិតឬធនាគារចល័តនៅពេលអ្នកចូលគណនី។ ពិនិត្យជានិច្ចថាពាក្យកំបាំងគឺដូចគ្នានឹងពាក្យដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះដែរ។
3. លេខសម្ងាត់តែមួយដង (OTP) ដែលមានលេខកូដសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ដូចនឹងឈ្មោះបង្ហាញ OTPមានសុពលភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាការការពារកម្រិតទីពីរ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ វានឹងត្រូវបានផ្ញើររួមគ្នាជាមួយលេខកូដសុវត្ថិភាពតាមរយៈសារជាអក្សរទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។ វាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយចៃដន្យជាលេខកូដអក្សរក្រមលេខ។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចកំណត់ថាតើលេខ OTP ណាដែលត្រូវបង្កើតឡើយ។

ការរំលឹកៈ អ្នកត្រូវប្រាកដថាលេខកូដសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រការបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក គឺដូចគ្នាជាមួយលេខកូដសុវត្ថិភាពដែលបានផ្ញើរតាមសារSMS មុនពេលបញ្ចូលលេខកូដOTP របស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

4. គេហទំព័រ RHB Now ត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយ Entrust SSL

យើងប្រើស្រទាប់រន្ធសុវត្ថិភាព (SSL) ដើម្បីទុកទិន្នន័យដែលកំពុងដំណើរការរវាងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនិងគេហទំព័រ RHB Now។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៃព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកពីអាស័យដ្ឋានណាមួយដែលចាប់ផ្តើមជាមួយ“ https” ត្រូវបានផ្ទុកនិងធានាសុវត្ថិភាពដោយប្រើ SSL ។

យើងប្រើស្រទាប់រន្ធសុវត្ថិភាព (SSL) ដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យដែលកំពុងដំណើរការរវាងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនិងគេហទំព័រ RHB Now។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៃព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នកពីអាស័យដ្ឋានណាមួយដែលចាប់ផ្តើមជាមួយ “https” ត្រូវបានផ្ទុកនិងធានាសុវត្ថិភាពដោយប្រើ SSL ។

5. ការពារដោយបណ្តាញសុវត្ថិភាពFirewall
ប្រព័ន្ធសេវាធនាគារតាមអ៊ិនធឺណិតនិងធនាគារចល័តត្រូវបានការពារដោយបណ្តាញសុវត្ថិភាពFirewall ដើម្បីការពារកម្មវិធីរបស់យើងពីការលួចចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

រាយការណ៍ពីបញ្ហា
តើអ្នកគួររាយការណ៍ពីបញ្ហានៅពេលណា

1. ការទទួលអ៊ីម៉ែលគួរឱ្យសង្ស័យ
អ៊ីម៉ែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យសម្រាប់ព័ត៌មានចូលរបស់អ្នក? ស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ឬដំណើរការគណនី? ឆ្លើយតបនឹងការលុបចោលប្រតិបត្តិការ? ឈប់។ កុំឆ្លើយតបនឹងអ៊ីំម៉ែលទាំងនេះ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ ធនាគារនឹងមិនស្នើសុំព័ត៌មានធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទេ។ រាយការណ៍ពីអ៊ីម៉ែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យនេះមកយើង ដោយបញ្ជូនបន្តទៅ [email protected] ។ សូមកុំលុបប្រធានបទដើមឬផ្លាស់ប្តូរអ៊ីម៉ែលតាមមធ្យោបាយណាមួយនៅពេលអ្នកបញ្ជូនបន្តមកយើងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត
2. URL គេហទំព័រហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវ
មិនអាចមើលឃើញ URL គេហទំព័រនៅលើទំព័រទេ? URL គេហទំព័រមិនមែន https://rhbnow.rhbgroup.com/kh? ឈប់។ កុំវាយបញ្ចូលព័ត៌មានណាមួយ។ រាយការណ៍ពីគេហទំព័រដែលគួរឱ្យសង្ស័យនេះមកយើងដោយផ្ញើរនូវតំណភ្ជាប់និងភ្ជាប់រូបភាពអេក្រង់ថតនៃគេហទំព័រដែលគួរឱ្យសង្ស័យមកកាន់អ៊ីម៉ែល [email protected]។ សូមមេត្តាកុំផ្លាស់ប្តូររូបភាពមុនពេលបញ្ជូនវាទៅឱ្យយើងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត។
3. មិនបានបង់ប្រាក់ទេ
មិនបានបង់ប្រាក់ទេ ប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកមែនទេ? សូមទូរស័ព្ទមកយើងភ្លាមៗតាមលេខ 016 988 288 ដើម្បីពិនិត្យមើល។ យើងបានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពនេះ។