ចំណេះដឹងនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

មាតិការហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយបំផុត

ការទិញអចលនទ្រព្យ

ការទិញផ្ទះរបស់អ្នកអាចជារឿងដ៏គួរឱ្យរំភើប និងជាការបារម្មណ៍ក្នុងពេលតែមួយ។ នេះគឺដោយសារតែវានឹងក្លាយជាការវិនិយោគដ៏ធំ ហើយពួកយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកគ្រប់វិធី។

ការលក់អចលនទ្រព្យ

ការលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកអាចពិបាកជាងការទិញអចលនទ្រព្យ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើវាឲ្យបាន​ត្រឹម​ត្រូវ នោះការនោះការទិញលក់វានឹងងាយស្រួលគ្រាន់តែយើងរើសយកគំនិតវ័យឆ្លាតមួយ។

ការរស់នៅ

ជាមួយនឹងមូលនិធិបន្ថែមតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន អ្នកអាចសម្រួលចំណាយជាច្រើនដូចជា បង់ថ្លៃការប្រាក់ប្រចាំខែទាប បង់ផ្ដាច់ប្រាក់កម្ចីមុន ឬកែលំអរគេហដ្នានរបស់អ្នកអោយក្លាយជាការពិត។

ការជួលអចលនទ្រព្យ

ការជួលផ្ទះ ឬការទិញផ្ទះ មានទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរៀងៗខ្លូន។ វិធីទាំងពីរនេះមានគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវ។


វីដេអូ


អត្ថបទនិងវីឌីអូដែលពេញនិយម

អត្ថបទដែលអ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍    សហការដៃគូជាមួយ

    © 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
    Get connected

    Get connected

    © 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.