ក្លាយជាសមាជិកកាតថ្មីរបស់ធនាគារ RHB និងរីករាយជាមួយការចូលរួមពី ដៃគូពាណិជ្ជករជាច្រេីនដែលយេីងបានជ្រេីសរេីស

តាមរយៈធនាគារ RHB អ្នកអាចប្រេីប្រាស់ម៉ាសុីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ (CDM) ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រតិបត្តិការធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរនៅបញ្ជរសាខាណាមួយឡើយ។
បំពេញតម្រូវការប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹង RHB Now Internet និងសេវាធនាគារចល័ត។ អ្នកអាចពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់ ការបង់វិក្កយបត្រ ជាដើម។
មិនថាជាគ្រឿងសង្ហារិម ឧបករណ៏អគ្គិសនី ឬផលិតផលប្រេីប្រាស់ទូទៅប្រចាំថ្ងៃនោះទេ ឥឡូវនេះ អ្នកអាចបំពេញក្តីស្រមៃនៃការបំពាក់គ្រឿងសង្ហារិមក្នុងផ្ទះ ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រលាញ់។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ.

បំពេញបែបបទឥឡូវនេះ

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ ដេីម្បីឱ្យក្រុមការងាររបស់យេីងទំនាក់ទំនងទៅអ្នក